Privacy Policy

Privacy Policy

Onderstaande Privacy Policy kan ook gedownload worden door op volgende link te klikken.

I Reikwijdte van de Privacy Policy

Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van gebruikers die door Wameda en aan haar gelieerde ondernemingen wordt verzameld of gebruikt. Dit omvat persoonlijke informatie voor commercieel gebruik van websites die eigendom zijn van Wameda alsmede offline verzameling van persoonsgegevens voor commercieel gebruik door Wameda. Wameda is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in het kader van de website en eventuele (mobiele) applicaties in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

Voor uw gemak en om het gebruik van de Website te verbeteren kunnen van tijd tot tijd links naar websites worden geplaatst, die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Via deze links verlaat u de Website en de diensten van Wameda en deze links liggen buiten de zeggenschap van Wameda. De websites waar u met de link naar wordt doorverwezen, hebben hun eigen afzonderlijke algemene voorwaarden, alsmede een eigen privacy policy. Wameda is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze websites. Indien u deze websites bezoekt of uzelf daar toegang tot verschaft, is dit geheel op eigen risico.

 

II Waarom persoonlijke gegevens met Wameda delen?

Het delen van uw persoonsgegevens stelt ons in staat u een aantal voordelen te bieden. Het zal voor u gemakkelijker en eenvoudiger zijn om:

 • U te registreren zodat u alle voordelen waarop u recht heeft, kunt ontvangen;
 • Informatie te vragen die specifiek op uw interesses is gericht;
 • Deel te nemen aan online-gemeenschappen;
 • Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te ontvangen die relevant voor u zijn;
 • Deel te nemen aan ons loyaltyprogramma;
 • Tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan.

U kunt uw persoonsgegevens met ons delen door u te registreren op onze Website.

 

III Welke persoonlijke gegevens worden verzameld

Wameda kan persoonsgegevens van u verzamelen in verband met uw gebruik of aankoop van producten en diensten van Wameda. Dergelijke persoonsgegevens kunnen op volgende wijze verkregen worden:

 • Het registreren of invullen van formulieren op onze Website. Dit omvat informatie die u kunt verstrekken indien u aanvullende informatie over de producten en diensten van Wameda aanvraagt of zich aanmeldt om de e-mail nieuwsbrieven, het loyaltyprogramma of vouchers van Wameda te ontvangen;
 • Het invullen van een profiel op de Website;
 • Het kopen van een product of dienst van Wameda;
 • Het verstrekken van feedback over een ontwerp of product of het indienen van andere gegevens bij Wameda;
 • Het vragen om informatie of hulp aan Wameda;
 • Het deelnemen aan of reageren op enquêtes of verzoeken om meningen, interesses en voorkeuren van gebruikers met betrekking tot producten en diensten van Wameda;
 • Het deelnemen aan prijsvragen, sweepstakes en andere promotionele acties;
 • Het gebruiken van andere functionaliteiten van de Website die van tijd tot tijd aangeboden kunnen worden en die dergelijke informatie kunnen vereisen om van die functionaliteit gebruik te maken.

Wameda kan ook informatie verzamelen welke geen persoonsgegevens uitmaken, waaronder maar niet beperkt tot de frequentie van gebruikersbezoeken aan de Website, de routes via welke gebruikers toegang krijgen tot de Website en eventuele hyperlinks gebruiken die op de Website aanwezig zijn. Wameda of haar dienstverlenende organisaties en tussenpersonen kunnen deze gezamenlijke gegevens verwerken en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot analyse van deze gegevens voor trends en statistieken, ontwikkeling van de Website en de functionaliteiten van de Website en aanbiedingen, beoordeling van de gebruikspatronen of planning en evaluatie van marketinginitiatieven. Deze informatie wordt door middel van bepaalde tools en methoden verzameld, zoals het ophalen van uw IP-adres of het gebruik van cookies, en wordt bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt in een gebundelde vorm, tenzij anderszins vermeld.

 

IV Het delen van informatie

We willen u graag beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Maar het is aan u om te beslissen of u dit soort dienstverlening wilt. Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden van uw thuisland aan andere Wameda ondernemingen in de EU, die met u kunnen communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u nuttig kunt vinden. Indien u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in artikel 11.

Wameda zal alleen gegevens met derden buiten Wameda uitwisselen indien Wameda u een product verkoopt of u een dienst aanbiedt in een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven, zoals onze Wameda Partners. In een dergelijk geval zullen uw persoonlijke gegevens met deze bedrijven worden uitgewisseld. Let erop dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben dat van toepassing is op de wijze waarop zij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit privacybeleid kan soms afwijken van de Wameda Privacy Policy. Wameda kan externe bedrijven gebruiken voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek of voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wameda eist van deze bedrijven dat zij uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden die niet door Wameda zijn goedgekeurd.

Wameda zal persoonsgegevens vrijgeven indien wettelijk verplicht. Wameda zal uw persoonsgegevens niet verkopen of aan derden verstrekken met toestemming om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Wameda zal geen persoonlijke financiële informatie die u verstrekt hebt (zoals creditcard-informatie), met andere partijen delen, tenzij dit nodig is om uw bestelling af te handelen, onze factuur te verwerken of om fraude te voorkomen of tegen te gaan.

 

V Cookies en website logging

Op onze Website en onze (mobiele) applicaties kunnen verschillende technologieën worden gebruikt om deze meer gebruiksvriendelijk, effectief en veilig te maken. Dergelijke technologieën kunnen ertoe leiden dat namens ons gegevens automatisch door ons of door derden verzameld worden. Deze gegevens bevatten in het algemeen geen persoonsgegevens over de gebruiker. Op een aantal plekken op onze Website en (mobiele) applicaties wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Dit zijn hoofdzakelijk kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer of (mobiele) apparaat worden opgeslagen.

Cookies stellen ons in staat om uw computer of (mobiele) apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek, zonder u lastig te vallen met het verzoek u opnieuw te registreren. Cookies helpen om onze Website of (mobiele) applicatie meer gebruiksvriendelijk, effectief en veiliger te maken. De cookies die wij meestal gebruiken, zijn zogenaamde “sessie cookies”, die automatisch verwijderd worden aan het einde van het bezoek aan de betrokken website. Standaard maken browsers het gebruik van cookies mogelijk, maar deze functie kan ook worden uitgeschakeld. Dit zal er echter toe leiden dat sommigen diensten niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk om cookies na gebruik via de webbrowser handmatig te verwijderen.

U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van de niet-essentiële cookies zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

VI Gegevens die door uzelf worden verstrekt

Naast de gegevens die automatisch worden verzameld, verwerken wij ook persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot:

 • uw contactinformatie, waaronder uw voor- en achternaam, factuur- of afleveradres, e-mailadres en uw telefoonnummer;
 • indien u een online profiel hebt aangemaakt, de voorkeuren en interesses die in dit profiel zijn opgeslagen;
 • indien u contact hebt opgenomen met de klantenservice, de bijzonderheden van dit contact en de contactgeschiedenis;
 • indien u zich voor ons loyaltyprogramma heeft aangemeld, uw contactinformatie.

Al deze gegevens worden gekarakteriseerd door het feit dat u deze informatie zelf heeft verstrekt. Wij gebruiken deze informatie voor de doeleinden die in deze Privacy Policy zijn omschreven. U kunt uw persoonlijke gegevens altijd laten wijzigen of bezwaar maken tegen verdere verwerking door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in artikel 11.

 

VII Hoe worden verzamelde gegevens gebruikt

Wij zullen de informatie die we over u hebben verzameld, gebruiken om uw gebruikservaring te verbeteren en om u aanbiedingen over onze producten en diensten over te maken. Indien u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt met betrekking tot een aanbieding, een evenement, een (mobiele) applicatie etc., kunnen we u e-mails of andere berichten sturen die betrekking hebben op de dienst waarom u heeft verzocht. Indien u contact opneemt met de klantenservice, zullen we uw persoonsgegevens (waaronder uw contactgeschiedenis) gebruiken, zodat de klantenservice in staat is om uw verzoek te verwerken en om de best mogelijke service te verschaffen. Indien u uw toestemming hebt gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen, zullen wij deze naar u toesturen. Indien u ons uw persoonsgegevens hebt gegeven in het kader van uitgevoerde dienst, zullen we u over soortgelijke diensten informeren. We kunnen ook contact met u opnemen om u feedback over producten of dienstverlening te vragen. U kunt zich te allen tijde onmiddellijk en gratis afmelden voor deze berichten door op een link in de overeenkomstige e-mail of een ander bericht te klikken (zie verder hieronder in artikel 8.1). Indien u ermee hebt ingestemd dat er met u contact mag worden opgenomen, kunnen wij u per gewone post, e-mail, per SMS, per telefoon of ander elektronisch middel benaderen voor doeleinden inzake marketing, reclame en opinieonderzoek. Dit omvat bijvoorbeeld informatie die betrekking heeft op producten van Wameda, speciale aanbiedingen, verkoopacties. Teneinde contact met u op te kunnen nemen over informatie die van speciaal belang voor u is, zal uw totale interactie met Wameda en de Wameda Partners (zoals onder meer maar niet beperkt tot uw gebruik van loyaltyprogramma’s, uw waardering en beoordeling van producten en diensten, uw contactgeschiedenis met onze klantenservice, uw nieuwsbrief clicks/openingsresultaten, uw surfgedrag (web tracking), het soort nieuwsbrief waarop u bent geabonneerd, uw deelname aan verkoopacties of evenementen en uw gebruik van (mobiele) applicaties) worden gecombineerd, geanalyseerd en gebruikt. Wij kunnen uw contactgegevens aan onze Wameda Partners verstrekken voor doeleinden inzake marketing, reclame en opinieonderzoek. In artikel 8 vindt u informatie over uw rechten en in het bijzonder hoe u uw toestemming kunt intrekken.

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden opgeslagen voor zolang dit noodzakelijk is gelet op de in deze Privacy Policy opgenomen verwerkingsdoeleinden. Wanneer u aangeeft van een bepaalde dienstverlening niet langer gebruik te willen maken en u gebruik maakt van de mogelijkheid om u af te melden voor diensten of gebruikersaccounts te verwijderen, zullen deze persoonsgegevens niet langer bewaard worden door Wameda.

 

VIII Uw rechten

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt via onze Website of andere kanalen, gebeurt dit volledig op vrijwillige basis en na het verlenen van uw toestemming om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy. Indien u ervoor kiest om de verzochte informatie niet te verstrekken, kunnen verschillende klantenvoordelen niet beschikbaar voor u zijn en kunnen ook online functies op de Website niet beschikbaar zijn. In bepaalde gevallen zijn alleen diegenen die ons de noodzakelijke persoonsgegevens hebben verstrekt, in staat om bepaalde diensten te gebruiken en op andere wijze gebruik te maken van de activiteiten en aanbiedingen die op onze Website en (mobiele) applicaties beschikbaar zijn. Aangezien transparantie en fairplay in het bijzonder belangrijke zaken voor ons zijn, bieden wij verschillende opties, afhankelijk van de exacte omstandigheden om u te helpen de controle over uw gegevens te behouden. Deze opties omvatten de mogelijkheid om u af te melden voor diensten, gebruikersaccounts te verwijderen of informatie over de opgeslagen gegevens te ontvangen.

1.       Recht om bezwaar te maken of zich te verzetten

E-mails die Wameda aan u zendt en die bijvoorbeeld een nieuwsbrief of marketinginhoud bevatten, hebben een optie om de ontvangst van dergelijke e-mails te beëindigen (afmelding) door het volgen van de relevante instructies in de betrokken e-mail. Indien u de ontvangst van e-mails van ons wenst te stoppen, kunt u eenvoudigweg op deze afmeldingshyperlink klikken en dan stoppen we met het sturen van e-mails aan u. Indien u niet wilt dat informatie over uw gedrag op onze Website of (mobiele) applicatie wordt verzameld en geëvalueerd, kunt u zich op de onderstaande wijze afmelden voor de verzameling van de webanalysegegevens. Indien u bezwaar wilt maken/zich wil verzetten tegen de ontvangst van reclame-informatie en aanbiedingen in het algemeen, dus inclusief via gewone post, e-mail, per SMS, via de telefoon of via andere elektronische middelen, of indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u te allen tijde schrijven aan Wameda (3Pharma bvba), Klapperbeekstraat 36, 9100 Sint-Niklaas, België, t.a.v. data protection (gegevensbescherming) of een e-mail sturen aan [email protected]. Ingeval wij twijfels hebben over uw identiteit kunnen we u vragen u te identificeren (bijv. door het opsturen van een kopie van de voorzijde van uw paspoort of e-ID). Ten aanzien van andere soorten berichten die u kunt ontvangen, zoals berichten inzake onderhoud of administratieve kennisgevingen kan de ontvangst van deze berichten alleen worden beëindigd door uw account te annuleren, omdat dergelijke berichten een verplicht onderdeel zijn van gebruikersaccounts en het aanverwante gebruik van onze Website en (mobiele) applicaties. U kunt uw account annuleren door een e-mail te sturen aan [email protected].

2.       Het recht om informatie te vragen / inzage te verkrijgen

U hebt het recht om te allen tijde geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die over u opgeslagen zijn, waaronder de oorsprong daarvan en de ontvangers alsmede het doel waarvoor deze zijn opgeslagen. Alle informatie zoals opgenomen in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking zal u ter beschikking gesteld worden bij een dergelijk gegrond verzoek, mits bewijs van uw identiteit door voorlegging van kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal wel willen specifiëren op welke verwerking uw verzoek specifiek slaat. Informatie over opgeslagen persoonlijke gegevens kan worden verkregen door de contactgegevens in de Contactinformatie in artikel 11 te gebruiken.

3.       Het recht om een verbetering of wissing te vragen

U hebt het recht om te vragen de persoonsgegevens die over u opgeslagen zijn te laten aan passen, aanvullen of te verbeteren of te laten wissen. Wij zullen u op de hoogte stellen of en indien ja, in hoeverre, wij aan uw verzoek zullen voldoen. Indien wij om wat voor reden dan ook uw verzoek niet inwilligen, zullen wij u de redenen daarvan mededelen.

4.       Overige rechten ten gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Daarnaast heeft u vanaf 25 mei 2018 het recht om te verzoeken de gegevensverwerking te beperken en de door u actief verschafte gegevens te laten overdragen naar een derde, het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u meer informatie wenst omtrent deze rechten kan u ons ook steeds contacteren via de contactgegevens in artikel 11 van deze Privacy policy. Indien een bepaalde verwerking van persoonsgegevens louter berust op de door u verleende toestemming, kan u deze toestemming vanaf 25 mei 2018 even eenvoudig intrekken als deze werd verschaft. Wij zullen u op de hoogte stellen of en indien ja, in hoeverre, wij aan uw verzoek zullen voldoen. Indien wij om wat voor reden dan ook uw verzoek niet inwilligen, zullen wij u de redenen daarvan mededelen.

 

IX Veiligheid van de informatie en gegevensintegriteit

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onvoorziene of illegale vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegd gebruik, publicatie of toegang, in het bijzonder waar de verwerking de overdracht van persoonsgegevens via een netwerk inhoudt, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking en misbruik.

 

X Sociale Netwerken

Onze Website en (mobiele) applicaties verschaffen u Sociale Plug-ins van verschillende sociale netwerken. Indien u voor interactie met een sociaal netwerk kiest, zal uw activiteit op onze Website of via onze (mobiele) applicaties ook beschikbaar worden gesteld voor sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Indien u ingelogd bent op een van de sociale netwerken tijdens het bezoek aan onze Website of (mobiele) applicaties, kan het sociale netwerk deze informatie aan uw profiel toevoegen. Indien u interactie heeft met een van de Sociale Plug-ins, wordt deze informatie overgebracht naar het sociale netwerk. Indien u een dergelijke gegevensoverdracht niet wenst, moet u bij uw sociale netwerk uitloggen voordat u naar onze Website gaat of (mobiele) applicaties gebruikt. Wij kunnen deze gegevensverzameling en gegevensoverdracht via de Sociale Plug-ins niet beïnvloeden. Wij verzoeken u het privacybeleid van die sociale netwerken te lezen voor uitgebreide informatie over de verzameling en overdracht van persoonsgegevens, welke rechten u hebt en hoe u toereikende privacyinstellingen kunt verkrijgen.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: http://twitter.com/privacy

Google+: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

XI Contactinformatie

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over onze Privacy Policy, kan u steeds contact met ons opnemen.

De contactgegevens zijn:

Wameda (3Pharma bvba)
Klapperbeekstraat 36
9100 Sint-Niklaas
België
+32 (0)3 369 94 30
BTW nummer: BE0647.600.506

U kunt ook een e-mail sturen aan: [email protected]

Wij verzoeken u om bij eventuele vragen of klachten eerst contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Wij informeren u echter over het feit dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, wat in België de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (beter gekend als de “Privacycommissie”) is.

Stel hier uw voorkeuren in voor het gebruik van cookies op onze website. Manage cookies