Hilotherapie

Wat is hilotherapie?

Hilotherapie is een post-operatieve koude behandeling van het aangezicht, die zwelling (oedeem), bloedingen (hematoom) en pijn voorkomt of sterk vermindert.

Via een temperatuurgestuurde circulatiepomp en een anatomisch gevormd masker wordt in een gesloten circuit water rondgepompt dat op een constante temperatuur (in te stellen tussen 15°C en 22°C) gehouden wordt.

Wat zijn de voordelen?

Minder zwelling en pijn hebben natuurlijk een onmiddellijk effect op het comfortgevoel van de patiënt. Dit zal er ook toe bijdragen dat de normale activiteiten (normaal eten, werk, school, …) sneller hernomen kunnen worden.

Medisch gezien belemmeren oedeem en hematomen de transporttoevoer van zuurstof en voedingstoffen naar de weefsels. Dit zuurstoftransport speelt een zeer belangrijke rol voor de genezing en het voorkomen van oedeem, die op zijn beurt terug het transport verhindert. De hilotherapie helpt deze vicieuze cirkel te doorbreken, waardoor de genezing van het weefsel bevorderd wordt en de pijn verzacht.

Ten opzichte van traditionele koude therapie (ijs, cold packs, …) is het grote voordeel dat de temperatuur constant gehouden wordt, op een gecontroleerde temperatuur tussen 15°C en 22°C.
Hierbij is er geen enkel risico tot bevriezing en moet het koude verband ook niet telkens vernieuwd worden.

Hoe gebruiken?

Voor gebruik in het aangezicht na kaakchirurgie wordt een temperatuur aangeraden tussen 16°C en 19°C, maar dit kan aangepast worden naargelang de gevoeligheid van de patiënt. Ook bij langdurig gebruik moet de patiënt een comfortgevoel behouden.

Afhankelijk van de ernst van de ingreep en de post-operatieve symptomen is de hilotherapie meestal aangeraden gedurende een 3 tot 7-tal dagen. Gebruik van het Hilotherm toestel is heel eenvoudig en het apparaat wordt vergezeld van duidelijke gebruiksinstructies. Lees deze zeker heel aandachtig voor het eerste gebruik.

Stel hier uw voorkeuren in voor het gebruik van cookies op onze website. Manage cookies